top of page
Anchor 1
אודות

אודות

המבנה בקיבוץ אפיקים נושא איתו סיפור אפוף ערפל.
סוף שנות השישים. בית ילדים עצמאי ומפוקפק שנוהל על ידי הגברת אליסה שטייגן, עולה חדשה בזהות בדויה מוקם במבנה.
ההיסטוריה של המקום לא מחמיאה, והקיבוץ מסרב לבדוק לעומק את "בעיית
התאורה" המוזרה, ממש כפי שלא השכיל אז, לבדוק לעומק את מי קלט
והכתיר כמובילת ניסוי חינוכי חדשני שהתברר כשערורייתי ואף מסוכן.

אבל אתם יודעים היטב, הסיפור של בית הילדים ״האחר" עדיין לא נגמר. 

היום, שישים שנה אחרי שנסגר בפתאומיות , ניתן להבחין מבעד לחלון באור עמום למשך שעה אחת בכל לילה.

ודמות אחת שראתה במקום מפעל חייה, עדיין מסיירת בין מיטות הילדים לחדר המטבח...

צור קשר
bottom of page