מחירון סוף שבוע

2 משתתפים - 220

3 משתתפים - 330

4 משתתפים - 400

5 משתתפים - 450

6 משתתפים ומעלה -80 ₪ למשתתף

מחירון אמצע שבוע

2 משתתפים - 210

3 משתתפים - 300

4 משתתפים - 360

5 משתתפים - 425

6 משתתפים ומעלה - 75 למשתתף

 צרו איתנו קשר בטלפון

04-6754161

שיחקו ונהנו

Name, Title

Share the amazing things customers are saying about your business. Double click, or click Edit Text to make it yours.

Name, Title

Share the amazing things customers are saying about your business. Double click, or click Edit Text to make it yours.

Name, Title

Share the amazing things customers are saying about your business. Double click, or click Edit Text to make it yours.

צרו קשר 

04-6754161

savtasroom@gmail.com

קיבוץ אפיקים - ליד מרכז מזון אפיקים